KAZIMIERZÓW HALL

Mokotów district
- Kazimierzowska Street, 02-546 Warsaw